- Как се подава молба за напускане?
- Молба за напускане трябва да се дава, отваряйки вратата на шефа с крак.