Наели чукче да боядисва осовата линия. Първия ден направил един километър.
Втория ден - 700 м. Третия ден - 200 м.
Извикал го бригадира и му се скарал, че е станал много мързелив.
- Чукче не мързелив - кофа далеко...