Добитъка се брои на глави. Парламента - на членове. Който, с което мисли.