Разговор между двама за по-малкото и по-голямото зло в политиката:
- По-добре по-малък мой отпред, отколкото по-голям чужд изотзад.