Над гората лети Змей Горянин и крещи:
- Всички на митинг! Всички на митинг!
Седи Баба Яга пред къщичката с кокоши крака, гледа нагоре и укорително клати глава:
- Ех, Змейченцето бедно, пак се е натровило със седесарчета...