В трамвая умира човек. Идва полиция. Разпитват пътниците:
- Не видяхте ли, че човекът до вас умира?
- Не видях! - оправдава се един.
- Той непрекъснато повтаряше "Лошо ми е! Лошо ми е!", но в тия времена на кого ли му е добре...