Независимо от протестите на правителството на Гърция, Евросъюза все пак взе решение да й отпусне материална помощ.