Народното събрание за пореден път затегна конституционните свободи на гражданите.