Заседание на Народното събрание. Един от присъстващите отива към микрофона:
- Искам да изляза с предложение за повишаване на пенсиите и заплатите...
- Излизайте! Още някой друг да има предложения?