- Мащабът не корупцията в нашата страна е толкова голям, че не ми го побира главата!
- Затова пък се побира по куфарчетата.