- Кое е общото между европейските фондове и извънземните?
- Непрекъснато слушаш за тях, но никой не ги е виждал.