- Днес е петък, да се напием!
- Но днес е понеделник.
- Майната му, вече се настроих!