Бабичките в автобуса ме гледат, като че съм длъжна да им отстъпя мястото си... А докато аз пих цяла нощ, вие спахте, нали?!