- Абе Гошо, не се съобразяваш, пиеш безразборно !
- Тъй ли? Като поизтрезнея, ще се напия планово !