Приятелска компания шотландци върви по улицата. По някое време стигат до една кръчма.
- Момчета, хайде да се напием! За приятелството ни! - провиква се единият.
- Хайде! - викат другите и влизат. Само един стои настрани.
- Какво става, защо не идваш?
- Абе нямам пари в мене...
- Нищо бе, идвай! Никой не те кара да пиеш.