Малкото неандарталче се прибира в пещерата разплакано. Майка му казва:
- Сине, може да имаш 2 по неандарталски, но как може да имаш и 2 по родинознание, като учебникът е само от една страница?