Двама пияни вървят по улицата, крепейки се взаимно. Единият казва:
- Виж там - двама полицаи обратни!
- Защо пък да са обратни?
- Ами при толкова мадами на улицата ще дойдат с нас да се закачат.