Един пияница, прибирайки се в къщи през нощта паднал в една яма и не могъл да излезе.
Сутринта хора го видели да лежи в ямата и го попитали загрижени:
- Как си бе човек, удари ли се, някъде боли ли те?
А пияният отговаря:
- Гра-а-а...
Пак го питали:
- Какво казваш, удари ли се, боли ли те нещо?
- Гра-а-а...
В този момент минава друг пияница с бутилка в ръка и спира край ямата:
- Охо, колега, добре си се подредил, я удари една глътка. - и му подава шишето.
Този в ямата удря една голяма глътка и започва:
- Гра-адил Илия кили-ия...