- Отвлякоха ме извънземни! Помня само тясна стая с някакви бутони и се движехме нагоре...
- Какви извънземни... Ние те водихме до вас пиян с асансьора!