Един млад мъж бил осъден на три години затвор. Съкилийнка му бил възрастен човек, който съжалил момчето и му казал:
- Довечера ще дойде тартора на затвора и ще те попита по какъв член си осъден.Ти му отговори, по член 327, т.7. Не ме питай нищо повече. Ако му кажеш така, ще изкараш много добре трите години.
На вечерта дошъл тартора и попитал момчето по кой член е осъдено. То му отговорило както го посъветвал стареца. Тартора се хванал за главата и казал, че от днес младежът става тартор на затвора.
Младежът изкарал трите години като цар - жени, пиене, цигари и всичко, което поискал му се осигурявало.
Дошло време да излиза от затвора и попитал дядото
какво означава този член.Стареца му казал:
Член 327 е изнасилване на едър рогат добитък, а точка 7 - със смъртни случаи.