- Довечера, моят отбор като падне, ще се напия...
- Кой е твоят отбор?
- Който падне...