Трезвеник в Русия - човек, не умеещ да работи в екип.