Употребата на алкохол може:
1. Да ви внуши, че говорите шепнешком.
2. Да ви накара да повтаряте на своите приятели, че ги обичате.
3. Да ви накара да си мислите, че може да пеете.
4. Да ви убеди в това, че ваши познати си умират от желание да ви чуят по телефона в три през нощта.