Заможен борец застрахова имуществото си в къщи (компютър, телевизор, уредба…). Застраховали всичко, и докато бореца попълвал документите, сина го прекъсва:
- Тате, а уокмена шъ застаховаме ли?