Прос*итутка влиза в бар със свинче на каишка.
Бармана пита:
- Къде го намери това животно?
Свинчето отговаря:
- Спечелих я на лотария.