Една Блондинка започнала работа в един магазин. На следващия ден, в магазина влезнала една баба. Бабата се запътила директно към касата и попитала Блондинката.
- Момиче, може ли един хляб!
А Блондинката погледнала въпросително възръстната баба и й казала.
- Какво да може един хляб???