Две блондинки си говорят.
Едната казва:
- Стопли вода и я сложи в хладилника.
- Защо?
- Все някога ще ни потрябва топла вода!