Знате ли как блондинка си почиства работното място?
Като си забърше устата.