Петров който за десети път е станал баща казва на жена си:
- Край вече! Отсега нататък ще спя на тавана!
- Ако смяташ че това ще помогне, да дойда и аз горе? - пита жена му.