Учител:
- Една амбициозна жена е в състояние да умори средно 50-180 мъже...
Ученик:
- ...на ден?
Учител:
- Е стига бе, тя да не ги трепе с картечница?!