На самотен остров след корабокрушение попаднали двама мъже и една жена. Не след дълго време те започнали да правят това, което биха правили двама мъже и една жена на самотен остров. Правили го, правили го, но жената толкова много се засрамила, че умряла от срам. Така останали двама мъже на самотен остров и започнали да правят това, което биха правили двама мъже на самотен остров, предвид обстоятелствата. Правили го, правили го, но накрая и двамата толкова много се засрамили, че я погребали.