- Полицията ли е? Моята жена излезе вчера да се разходи и още не се е прибрала.
- Опишете я, как беше облечена?
- Ами жена, с рокля. С нея е и кучето.
- Какво е кучето?
- Фокстериер, висок 35 сантиметра, дясното ухо е черно, на задната лява лапа има бяло петънце, нашийник - черен, очи - кафяви.