Лъчо минава на червено с колата. Веднага го спира жена-катаджия. Лъчо спуска стъклото и пита:
- Колко?
- Петдесет лева.
- Добре, качвай се.