Телефонен разговор.
Тя:
- Много ли си зает?
Той:
- Ами не знам... Жена и две деца - много ли е?