Доктор влиза в стаята, където лежи млада и хубава жена.
- Добър ден, съблечете се - трябва да ви прегледам...
- Но мен вече ме прегледа ваш колега и каза, че съм много добре!
- Да, да, и на мен ми ми каза същото.