Колкото по-малко обичаш жена си, толкова по здрави ще ти пораснат рогата.