Софиянец заговаря гост на столицата:
- Извинете, не сте тукашен?
- Да, как познахте? Не съм облечен ли, както трябва?
- Не, просто гледам, че лицето ви не ми е познато.