Портиерката на студентското общежитие леля Пенка, търгувайки нощно време с пр*зервативи и водка за три години събра достатъчно, та внукът и да учи в Лондон.