След самолетна катастрофа в Африка оцеляват англичанин, французин и българин. Вождът на племето заявява: "Ако ми кажете нещо, което зная, се спасявате. Иначе в казана." Французинът разказва, че родината му е страна на свободата и люлка на проституцията. Англичанинът обяснява, че британската империя е владяла света. И двамата обаче отишли в казана. Българинът сам се запътва натам, промълвявайки: "Ти за Англия и Франция нищо не знаеш, че за България и София ли ще си чувал?" "Стой", спира го африканецът. И допълва: "Че аз там с Мичмана съм завършил география."