Кризисният щаб, след цяла нощ ядене и пиене решиха:
- Няма пътища, няма коли - значи няма проблем.