Двойна опасност на пътя:
- Жена учи друга жена да кара кола!