Тъмна нощ. Автомобил. Мъж и жена. Жената:
- Оххх Киреее, к`ъв дълъг и твърд к*р имаш! И к`ва му е голяма главата!
Мъжът:
- Шшшш Пенке, налапала си скоростния лост ма!