- Другари спортисти, който не се сдобие с медал от олимпиадата, после ще се наложи да го добие.