Футболист се превива на терена. Съдията отива при него и го пита:
- Лекар ли да извикам или театрален критик?