БФБаскетбол започва национална програма за селекция и обучение на момчета и момичета родени през 2007 г. Проектът предвижда провеждане на регионални лагери през 2020 и 2021 г. Новината обяви Мениджър “Национални отбори и развитие на подрастващи състезатели“ към БФБаскетбол Росен Барчовски.
Основните задачи  на проекта са: селектиране на талантливи и перспективни млади баскетболисти; антропометрични измервания; тестиране; технико - тактическо обучение.

Целта е да се обхванат максимален брой подрастващи състезатели от цялата страна, които да са основа на националните отбори до 16-годишна възраст за европейските първенства през 2023 г. Освен баскетболистите, ще бъдат тествани и обучавани млади и перспективни треньори, които ще извършат оперативната работа, според задачите поставени от Треньорската комисия към БФБаскетбол.

За всеки регион са определени Главни треньори в мъжко и женско направление, които ще координират цялостната дейност, и ще оказват методическа помощ, както следва:
                                                 

                            Мъжка част                                             Женска част
София - град          Янко Янчев                                             Георги Божков
Софийска област    Николай Пеев                                        Цанко Цанков
Добруджа и Мизия   Петко Делев                                           Стефан Стефанов                               
Загоре и Родопи       Иван Чолаков                                        Таня Гатева

След провеждане на лагерите ще се проведе национален турнир между четирите региона през пролетта на 2021 г. Първият сбор ще бъде за момчета от регион Добруджа и Мизия в гр. Шумен на 06 - 08.11.20, като заниманията ще водят треньорите Янко Янков и Пенко Велчев.

На 13 - 15.11.20. в Търговище ще се проведе и първият лагер за момичета. Треньори ще са Руслан Русев, Мирела Тодоров.

БФБ