Кметът на Пловдив и собственикът на Спартак подписаха договора за концесия на стадион "Тодор Диев"

Днес кметът на града Здравко Димитров и собственикът на Спартак Динко Миленчев подписаха официално Договор за възлагане на концесия за строителство по чл.7 ал 2, т. 1 и 2 от закона за концесиите и за предоставяне и управление на услуги на стадион „Тодор Диев“.

Договорът влиза в сила от 2 януари 2020 г. Спартак Пловдив ще е концесионер на стадион „Тодор Диев“ за 35 години. От тук нататък следва изготвяне на технически проект и получаване на разрешение за строеж.