Деца от Русе изучаваха богатството от дунавски риби.

Събитието се проведе днес в аквариума на Екомузея.

В него се включиха деца от частна занималня „Бърборино“. Заниманието бе посветено на предстоящия Ден на река Дунав, който отбелязваме традиционно на 29-и юни.

В началото музейните педагози Магдалена Трифонова и Виктория Друмева разказаха на децата за риболова, видовете риби и техния начин на живот. Беседата бе визуализирана с две филмчета, представящи традициите на рибарските общности в Тутракан и Русе. Видеата са заснети по проект „Мемофиш – памет и бъдеще. Истории за дунавската цивилизация“ на Българо-румънска търговско-промишлена палата, съвместно с Арена Медиа и Регионален исторически музей – Русе по Програма Интеррег V-A Румъния-България.

С част от богатството на Дунавските риби децата се запознаха в аквариума на Екомузея, след което трябваше да приложат придобитите знания на практика. Въоръжени с въдички, момичетата и момчетата трябваше да ловят риби и да ги разделят в различните водни басейни, според вида им – сладководни или соленоводни. Заниманието премина изключително емоционално за малките гости на музея. След приключването на улова, рибите бяха разпределени в Червената книга за видовете риби.

Проведеното днес занятие е част от образователен модул „Лято“, който се провежда в рамките на проект „Културна екосистема. Човек и природа – музейни образователни модули“, реализира се от Регионален исторически музей – Русе с помощта на Министерството на културата.