Водоснабдяване и канализация“ ООД – гр. Русе Ви уведомява, че поради подмяна на участък от напорен водопровод на ПС Писанец е възможно да бъде нарушено водоподаването на селата Писанец и Бъзън на 11.02.2019 г. от 12:00 до 21:00 часа.