Пловдивска премиера на книгата "Аметисти и ахати" от Никита Нанков ще се състои в галерия Arsenal of Art. 

Стихосбирката ще бъде представена от автора, актьора Валентин Ганев и главната редакторка на издателство СОНМ Тодорка Минева.

Ето как авторът описва своя замисъл:

Книгата ми “Аметисти & ахати” е стихо-рисунко-постройка, разказ за това, как поезията на ХХI век и поезията на ХХ век се гледат една друга. И сега - малко поетична математика. Първата част, “Аметисти: Нео-класика”, се състои от дванайсет тройки стихотворения, разделени с дванайсет рисунки, редящи се от сложното към простото. “Аметисти” разказва в традиционен стих за онова, което прави живота безсмислен (първите пет тройки), а след това и за онова, което го очовечава (следващите седем тройки). Вторият дял, “Ахати: Нео-авангард”, включва 37 нео-авангардни творби, разделени от четири рисунки в пет групи: визуална и звукова поезия, нео-авангардно за любовта, закачки с авангарда, нео-авангардно за посткомунизма и накрая - една нео-авангардна поема. Последната част е “Аметисти & ахати: Манифест: Поезията на ХХI век”. Който стигне дотам, ще разбере каква поезия ни очаква в новото столетие. Предната и задната корици са началото и краят на разказа за взирането на ХХI век в ХХ век и обратно. Смислите на това взаимно вглеждане се разкриват постепенно, със стихотворенията в “Аметисти” и “Ахати” и манифеста в “Аметисти & ахати” и накрая се стига до някаква яснота – доколкото поезията и изображенията могат да бъдат ясно тълкувани…